Dětská postel ARVEN KIDBED ONE ze dřeva + rošt

Kód: 429051/70 429051/169 429051/81 429051/180 429051/92 429051/191 429051/103 429051/202 429051/114 429051/213 429051/125 429051/224 429051/136 429051/235 429051/147 429051/246 429051/158 429051/257 429051/71 429051/170 429051/82 429051/181 429051/93 429051/192 429051/104 429051/203 429051/115 429051/214 429051/126 429051/225 429051/137 429051/236 429051/148 429051/247 429051/159 429051/258 429051/72 429051/171 429051/83 429051/182 429051/94 429051/193 429051/105 429051/204 429051/116 429051/215 429051/127 429051/226 429051/138 429051/237 429051/149 429051/248 429051/160 429051/259 429051/73 429051/172 429051/84 429051/183 429051/95 429051/194 429051/106 429051/205 429051/117 429051/216 429051/128 429051/227 429051/139 429051/238 429051/150 429051/249 429051/161 429051/260 429051/74 429051/173 429051/85 429051/184 429051/96 429051/195 429051/107 429051/206 429051/118 429051/217 429051/129 429051/228 429051/140 429051/239 429051/151 429051/250 429051/162 429051/261 429051/75 429051/174 429051/86 429051/185 429051/97 429051/196 429051/108 429051/207 429051/119 429051/218 429051/130 429051/229 429051/141 429051/240 429051/152 429051/251 429051/163 429051/262 429051/76 429051/175 429051/87 429051/186 429051/98 429051/197 429051/109 429051/208 429051/120 429051/219 429051/131 429051/230 429051/142 429051/241 429051/153 429051/252 429051/164 429051/263 429051/77 429051/176 429051/88 429051/187 429051/99 429051/198 429051/110 429051/209 429051/121 429051/220 429051/132 429051/231 429051/143 429051/242 429051/154 429051/253 429051/165 429051/264 429051/78 429051/177 429051/89 429051/188 429051/100 429051/199 429051/111 429051/210 429051/122 429051/221 429051/133 429051/232 429051/144 429051/243 429051/155 429051/254 429051/166 429051/265 429051/79 429051/178 429051/90 429051/189 429051/101 429051/200 429051/112 429051/211 429051/123 429051/222 429051/134 429051/233 429051/145 429051/244 429051/156 429051/255 429051/167 429051/266 429051/80 429051/179 429051/91 429051/190 429051/102 429051/201 429051/113 429051/212 429051/124 429051/223 429051/135 429051/234 429051/146 429051/245 429051/157 429051/256 429051/168 429051/267 429051/BEZ 429051/BEZ10 429051/BEZ2 429051/BEZ11 429051/BEZ3 429051/BEZ12 429051/BEZ4 429051/BEZ13 429051/BEZ5 429051/BEZ14 429051/BEZ6 429051/BEZ15 429051/BEZ7 429051/BEZ16 429051/BEZ8 429051/BEZ17 429051/BEZ9 429051/BEZ18 Zvolte variantu
8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč od 6 910 Kč –30 %
Dětská postel ARVEN KIDBED ONE ze dřeva + rošt
8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 010 Kč 6 910 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 8 860 Kč 7 750 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 8 960 Kč 7 850 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 800 Kč 8 700 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 9 270 Kč 8 170 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 10 110 Kč 9 010 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 8 170 Kč 7 070 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč 9 010 Kč 7 910 Kč od 6 910 Kč –30 % 5 599 Kč 4 829 Kč 5 599 Kč 4 829 Kč 5 599 Kč 4 829 Kč 5 599 Kč 4 829 Kč 6 189 Kč 5 419 Kč 6 189 Kč 5 419 Kč 6 189 Kč 5 419 Kč 6 189 Kč 5 419 Kč 6 189 Kč 5 419 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 259 Kč 5 489 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 849 Kč 6 079 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 6 479 Kč 5 709 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 7 069 Kč 6 299 Kč 5 709 Kč 4 939 Kč 5 709 Kč 4 939 Kč 5 709 Kč 4 939 Kč 5 709 Kč 4 939 Kč 6 299 Kč 5 529 Kč 6 299 Kč 5 529 Kč 6 299 Kč 5 529 Kč 6 299 Kč 5 529 Kč 6 299 Kč 5 529 Kč od 4 829 Kč 4 627 Kč bez DPH 3 991 Kč bez DPH 4 627 Kč bez DPH 3 991 Kč bez DPH 4 627 Kč bez DPH 3 991 Kč bez DPH 4 627 Kč bez DPH 3 991 Kč bez DPH 5 115 Kč bez DPH 4 479 Kč bez DPH 5 115 Kč bez DPH 4 479 Kč bez DPH 5 115 Kč bez DPH 4 479 Kč bez DPH 5 115 Kč bez DPH 4 479 Kč bez DPH 5 115 Kč bez DPH 4 479 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 173 Kč bez DPH 4 536 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 660 Kč bez DPH 5 024 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 355 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 5 842 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 4 082 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 4 082 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 4 082 Kč bez DPH 4 718 Kč bez DPH 4 082 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 569 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 569 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 569 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 569 Kč bez DPH 5 206 Kč bez DPH 4 569 Kč bez DPH od 3 991 Kč bez DPH
5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní Zvolte variantu
Barva
Rozměr
Zásuvky
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hledáte ideální postel pro dětský pokoj, která splňuje veškeré požadavky na kvalitu, bezpečnost a estetiku? Naše dřevěná postel z masivu borovice je právě tou správnou volbou pro vaše dítě.

Tato postel kombinuje lehkost designu s robustností masivního borovicového dřeva, což zajišťuje nejen dlouhou životnost, ale také bezpečnost a pohodlí vašeho dítěte. Borovice je známá svou odolností a příjemným, přirozeným vzhledem, který se skvěle hodí do každého dětského pokoje.

Vysoké opěradlo postele je speciálně navrženo s ohledem na bezpečnost vašeho dítěte během spánku i hraní. Navíc postel obsahuje dvě prostorné zásuvky, které poskytují dostatek úložného prostoru pro povlečení, hračky nebo další drobnosti, čímž udržují pokoj dítěte čistý a uklizený.

Díky své univerzálnosti se tato postel hodí do různých typů dětských pokojů a snadno se kombinuje s dalším nábytkem a dekoracemi. Je k dispozici v různých velikostech a barevných provedeních, abyste mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a vkusu.

Postel je pokryta ekologickým a bezpečným lakem, který chrání děti před škodlivými chemikáliemi a zaručuje bezpečné prostředí pro jejich odpočinek.

S touto dřevěnou postelí z masivu borovice získáte nejen krásný kus nábytku pro dětský pokoj, ale také jistotu, že vaše dítě bude spát ve stabilní a bezpečné posteli, která vydrží mnoho let používání.

Parametry:
 • konstrukce postele: borovicové dřevo (masiv)
 • konstrukce zásuvek: borovicové dřevo, DTD, HDF
 • maximální zátěž v jednom bodě: 120 kg
 • vhodná matrace: od 8 cm do 20 cm
 • výška zásuvek: 18 cm
 • umístění zábrany: variabilní
 
Rozměry:
 • celková výška: 74 cm
 • celková délka: varianta + 8 cm
 • celková šířka: varianta + 8 cm
 • výška spaní: 34 cm
 • rozměr nohou: 4,5 x 4,5 cm
 
K posteli je dodáno:
 • rošt pod matraci
 • spojovací materiál
 • obrázkový návod
 
Vyberte si dětskou naší postel a dopřejte svému dítěti to nejlepší místo pro odpočinek a hraní.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dětské postele
Záruka: 24 měsíců

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: