Patrová postel ADRIANA PINE vč. roštů

Kód: 37791/80 37791/146 37791/91 37791/157 37791/102 37791/168 37791/113 37791/179 37791/124 37791/190 37791/135 37791/201 37791/81 37791/147 37791/92 37791/158 37791/103 37791/169 37791/114 37791/180 37791/125 37791/191 37791/136 37791/202 37791/82 37791/148 37791/93 37791/159 37791/104 37791/170 37791/115 37791/181 37791/126 37791/192 37791/137 37791/203 37791/83 37791/149 37791/94 37791/160 37791/105 37791/171 37791/116 37791/182 37791/127 37791/193 37791/138 37791/204 37791/84 37791/150 37791/95 37791/161 37791/106 37791/172 37791/117 37791/183 37791/128 37791/194 37791/139 37791/205 37791/85 37791/151 37791/96 37791/162 37791/107 37791/173 37791/118 37791/184 37791/129 37791/195 37791/140 37791/206 37791/86 37791/152 37791/97 37791/163 37791/108 37791/174 37791/119 37791/185 37791/130 37791/196 37791/141 37791/207 37791/87 37791/153 37791/98 37791/164 37791/109 37791/175 37791/120 37791/186 37791/131 37791/197 37791/142 37791/208 37791/88 37791/154 37791/99 37791/165 37791/110 37791/176 37791/121 37791/187 37791/132 37791/198 37791/143 37791/209 37791/89 37791/155 37791/100 37791/166 37791/111 37791/177 37791/122 37791/188 37791/133 37791/199 37791/144 37791/210 37791/90 37791/156 37791/101 37791/167 37791/112 37791/178 37791/123 37791/189 37791/134 37791/200 37791/145 37791/211 37791/BEZ 37791/BEZ7 37791/BEZ2 37791/BEZ8 37791/BEZ3 37791/BEZ9 37791/BEZ4 37791/BEZ10 37791/BEZ5 37791/BEZ11 37791/BEZ6 37791/BEZ12 Zvolte variantu
9 010 Kč 7 900 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 10 510 Kč 9 400 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 510 Kč 9 400 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 9 260 Kč 8 140 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč od 7 900 Kč –30 %
265128 1407352405 v
9 010 Kč 7 900 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 9 400 Kč 8 280 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 10 510 Kč 9 400 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 510 Kč 9 400 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 10 890 Kč 9 770 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 460 Kč 10 340 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 11 830 Kč 10 710 Kč 9 260 Kč 8 140 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč 9 630 Kč 8 510 Kč od 7 900 Kč –30 % 6 299 Kč 5 519 Kč 6 569 Kč 5 789 Kč 6 569 Kč 5 789 Kč 6 569 Kč 5 789 Kč 6 569 Kč 5 789 Kč 6 569 Kč 5 789 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 7 349 Kč 6 569 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 349 Kč 6 569 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 7 609 Kč 6 829 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 009 Kč 7 229 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 8 269 Kč 7 489 Kč 6 469 Kč 5 689 Kč 6 729 Kč 5 949 Kč 6 729 Kč 5 949 Kč 6 729 Kč 5 949 Kč 6 729 Kč 5 949 Kč 6 729 Kč 5 949 Kč od 5 519 Kč 5 206 Kč bez DPH 4 561 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 4 784 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 4 784 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 4 784 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 4 784 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 4 784 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 074 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 074 Kč bez DPH 5 429 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 288 Kč bez DPH 5 644 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 619 Kč bez DPH 5 974 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 6 834 Kč bez DPH 6 189 Kč bez DPH 5 346 Kč bez DPH 4 702 Kč bez DPH 5 561 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 5 561 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 5 561 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 5 561 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH 5 561 Kč bez DPH 4 917 Kč bez DPH od 4 561 Kč bez DPH
5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní 5 - 15 prac. dní Zvolte variantu
Barva
Rozměr
Zásuvky
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Palanda z masivu borovice ve variantách bezbarvý lak, moření či netransparentní bílá barva.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rozměry:

celková délka: délka ložné plochy + 5 cm

celková šířka: šířka ložné plochy + 7 cm

celková výška: 158 cm

nosnost spodního lůžka: 120 kg

nosnost horního lůžka: 100 kg

výška spodní ložné plochy: 30 cm

výška horní ložné plochy: 115 cm

prostor pod lůžkem: 25,5 cm

prostor mezi lůžky: 80 cm

žebřík: variabilní

 

Patrová postel je vyrobena z masivu borovice, spoje jsou řešeny bukovými kolíky spolu se zámkovým šroubem. Snadná montáž dle přiloženého obrázkového návodu. Síla použitého materiálu je 2,6 cm. Postel je rozložitelná na dvě samostatná lůžka.

Žebřík u patrové postele je variabilní a lze jej umístit na levou či pravou stranu dle potřeby

Produkt zahrnuje vyobrazenou postel bez zásuvek, matrací, doplňků a textilií. Je-li vyobrazena zábrana je součástí produktu. Postel dále zahrnuje laťové rošty.

 

Materiál:
masiv borovice, bukové kolíky
 
Zboží je dodáváno v demontu.
 
Matrace a textilní doplňky nejsou součástí produktu.
 
 
Fotografie jsou pouze ilustrativní, jako výrobce si vyhrazujeme právo na minimální odchylku při výrobě.

Doplňkové parametry

Kategorie: Patrové postele
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz